canhoangthinh.vn  (Rating: 4.2 / 5.0, 2 reviews)

Summary for canhoangthinh.vn

 • Trustworthiness: Excellent
 • Product Quality: Excellent
 • Promotional Materials: Very Good
 • Website Looks: Very Good
 • Affiliate/Member Support: Very Good

Write a Review


Reviews for canhoangthinh.vn (2)

Reviewed by Tan Phat Tan Phat   
Your website is. However, not very beautiful, need to edit many different things.
Tan Phat likes:
 • Trustworthiness
 • Product Quality
 • Promotional Materials
 • Website Looks
 • Affiliate/Member Support
Aug 16th 2022 22:29, 0 agrees, 0 disagrees  (I agree, I disgree)

Reviewed by can hoang thinh can hoang thinh   
Cân điện tử Hoàng Thịnh là công ty chuyên cung cấp các thiết bị đo lường hàng đầu thế giới, với đa dạng các loại sản phẩm hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực hiện nay.
can hoang thinh likes:
 • Trustworthiness
 • Product Quality
 • Promotional Materials
 • Website Looks
 • Affiliate/Member Support
Aug 16th 2022 21:36, 0 agrees, 0 disagrees  (I agree, I disgree)

Write a ReviewMore reviews you may like

Social Comments on canhoangthinh.vn